Πηχάκια Αλουμινίου για Διπλούς Υαλοπίνακες

Οικονόμικα & Standard Πηχάκια

Οικονομικά & Standard
Η πολυετής εμπειρία και οι συνεχείς έλεγχοι της BIOMΑΛ κατά την παραγωγική διαδικασία, διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Για την παραγωγή σε πηχάκι αλουμινίου χρησιμοποιείται επαγωγική συγκόλληση. 
  • EN 1279-2:2003 Πρότυπο διείσδυσης υγρασίας
  • Πιστοποιημένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου
  • Συσκευασία με προστατευτικό χαρτί ενδιάμεσα, από τη μια πλευρά ως την άλλη
  • Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια 5m
  • Προαιρετική συσκευασία 4m ή 6m μήκος κατόπιν παραγγελίας

Διαστάσεις σε Πηχάκια

 ‘Υψος 6.5 Standard Economy
Κωδικός Συσκευασία 5m Κωδικοί Συσκευασία 6m
5.5  21.02.0100 2.500    
6.5  21.02.0200 2.200    
7.5  21.02.0300 2.000    
8.5 21.02.0400 1.650 21.02.1300 1.650
9.5 21.02.0500 1.575 21.02.1400 1.575
11.5 21.02.0700 1.250 21.02.1500 1.250
13.5 21.02.0900 1.210 21.02.2400 1.210
14.5 21.02.1000 1.100 21.02.2500 1.100
15.5 21.02.1100 1.035 21.02.1800 1.035
17.5 21.02.2700 920    
19.5 21.02.2300 805