Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Συσκευή μονής λειτουργίας UC45

Συσκευή μονής λειτουργίας UC45 
Χωράει σε οποιοδήποτε επιτοίχιο κουτί (∅58mm min.)
Λειτουργία ενός μοτέρ ή μιας ομάδας μοτέρ
Δυνατότητα ελέγχου ομάδας

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – UC45 manual (DE, GB, FR, NL)