Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Φορητός πομπός SWC545

Ένας πομπός χειρός με 5-κανάλια με ρύθμιση οριακών τιμών και οθόνη SWC545
Αυτόματος χρόνος σκίασης, μεμονωμένης ρύθμισης
Επιτρέπει το προγραμματισμό επιλογών 2 ενδιάμεσων θέσεων σε κάθε κανάλι
Κουμπί ολίσθησης για εύκολη εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας
Χωριστή ή κεντρική μονάδα ελέγχου
Αυτόματη προσαρμογή καλοκαιριού/χειμώνα