Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Τηλεχειρισμός με οθόνη & χρονοδιακόπτη TC445

Τηλεχειρισμός με οθόνη & χρονοδιακόπτη TC445
Ασύρματη μονάδα τηλεχειρισμού
 
Δυνατότητα λειτουργίας 5 μοτέρ ή 5 ομάδες μοτέρ
Κεντρική προεπιλογή καναλιού
Αυτόματη λειτουργία νυκτός

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – TC445 manual (DE, GB, FR, NL)