Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Ασύρματος τηλεχειρισμός με λειτουργία μνήμης MC441

Ασύρματος τηλεχειρισμός με λειτουργία μνήμης MC441
Ασύρματη μονάδα τηλεχειρισμού
 
Προγραμματισμός αυτόματου ανοίγματος & κλεισίματος
Δυνατότητα λειτουργίας ενός μοτέρ ή μιας ομάδας μοτέρ

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – MC441 manual (DE, GB, FR, NL)