Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Μονάδα Ελέγχου UCS520

Ενιαία μονάδα ελέγχου με ασύρματο δέκτη UCS520
Ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη
Μπορεί να συνδεθεί επιπλέον κοντρόλ χειρισμού
Αποθήκευση οριακών τιμών και οθόνη LED για σήματα συναγερμού (π.χ. σήματα ανέμου)
Επιτρέπει τον προγραμματισμό 2 ελεύθερων ενδιάμεσων θέσεων
Διακόπτης ολίσθησης για εύκολη εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας
Ενιαία, ομαδική ή κεντρική μονάδα ελέγχου