Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Επιτοίχιος Πομπός SWC411

Πομπός τοίχου με ρύθμιση οριακών τιμών SWC411
Εύκολη ρύθμιση των οριακών τιμών του στο πομπό
Κουμπί ολίσθησης για εύκολη εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας
Επιτρέπει το προγραμματισμό επιλογής 2 ενδιάμεσων θέσεων
Χωριστή ή κεντρική μονάδα ελέγχου