Εξαρτήματα

Τάπα 24.04.9144

Holding Ends 24.04.9144
Τάπα ναύλον H77 (αιχμηρή)
Κωδικός24.04.9144
Κατάλληλο γιαΦυλλαράκι H77
Συσκευασία500 τεμ./κουτί

Τεχνικά Διαγράμματα