Εξαρτήματα

Δακτύλιοι 20.03.1209

Fixed Ring for Mega Block 20.03.1209

Δακτύλιοι για Ø70
Κωδικός20.03.1209
Κατάλληλο γιαστήριξη – έλασμα ασφαλείας για H77 (20.03.1133)
Συσκευασία50 τεμ./κουτί
Παρατηρήσειςχρήση σε ζεύγη, 2 τεμάχια /έλασμα

Τεχνικά Διαγράμματα