Εξαρτήματα

Δίσκος 20.03.1451

Tape Pulley 20.03.1451
Δίσκος Ø150 με κούπα Ø60
Κωδικός20.03.1451
Κατάλληλο γιαπλάτος ιμάντα 14mm και μηχανισμλος ιμάντα 6m (24.04.9040)
Συσκευασία50 τεμ./κουτί

Τεχνικά Διαγράμματα