Εξαρτήματα

Δαχτυλίδι Άξονα 24.04.9049

Δαχτυλίδι για άξονα Ø40 Κωδικός 24.04.9049 Κατάλληλο για Άξονα Ø40 Συσκευασία 150 τεμ./κουτί Παρατηρήσεις χρειάζεται 1 τεμ./40cm

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δαχτυλίδι Άξονα 24.04.9113

Δαχτυλίδι για άξονα Ø60 Κωδικός 24.04.9113 Κατάλληλο για Άξονα Ø60 Συσκευασία 100 τεμ./κουτί Παρατηρήσεις χρήση 1 τεμ./40cm

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντάπτορας 24.04.9116

Αντάπτορας Ø70 Κωδικός 24.04.9116 Κατάλληλο για για στήριξη – έλασμα ασφαλείας για H77 (20.03.1133) Συσκευασία 15 τεμ./κουτί Παρατηρήσεις Χρήση σε ζεύγη, 2 τεμ./έλασμα  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντάπτορας 24.04.9117

Αντάπτορας για Ø60 Κωδικός 24.04.9117 Κατάλληλο για στήριξη – έλασμα για H77 (20.03.1133) Συσκευασία 50 τεμ./κουτί Παρατηρήσεις χρησιμοποιείται σε ζεύγη, 2 τεμ./ έλασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δακτύλιος 20.03.1203

Δακτύλιος Ø60 Κωδικός 20.03.1203 Κατάλληλο για στήριξη – έλασμα H77 (20.03.1133) Συσκευασία 50 τεμ./κουτί Παρατηρήσεις Χρησιμοποιείται σε ζεύγη - 2τεμ./έλασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δακτύλιοι 20.03.1209

Δακτύλιοι για Ø70 Κωδικός 20.03.1209 Κατάλληλο για στήριξη – έλασμα ασφαλείας για H77 (20.03.1133) Συσκευασία 50 τεμ./κουτί Παρατηρήσεις χρήση σε ζεύγη, 2 τεμάχια /έλασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγός Εισόδου PVC 21.05.6000

PVC οδηγός εισόδου (N) 13mm Κωδικός 21.05.6000 Κατάλληλο για Κουτί μοντέλο A Συσκευασία 70 τεμ/κουτί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγός Εισόδου PVC 24.04.9019

Οδηγός εισόδου PVC 18.8mm (μαύρο) Κωδικός 24.04.9019 Κατάλληλο για Κουτιά διέλασης Συσκευασία 5 ζεύγη/κουτί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγός Εισόδου PVC 24.04.9018

Οδηγός εισόδου PVC 14.8mm (μαύρο) Κωδικός 24.04.9018 Κατάλληλο για Κουτιά διέλασης Συσκευασία 5 ζεύγη/κουτί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγός Εισόδου PVC 24.04.9169

PVC οδηγός εισόδου (30.4x30.4) 16mm Κωδικός 24.04.9169 Κατάλληλο για Κουτί Μοντέλο Γ (30.4 x 30.4)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξαρτήματα