Εξαρτήματα

Βουρτσάκι Ρολού 20.05.0003

Βουρτσάκι ρολού 18mm Κωδικός 20.05.0003 Συσκευασία 125 μέτρα/κουλούρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βουρτσάκι Ρολού 20.05.0018

Βουρτσάκι ρολού 7mm Κωδικός 20.05.0018 Συσκευασία 1.200 μέτρα/κουλούρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βουρτσάκι Ρολού 24.04.9050

Βουρτσάκι ρολού 6mm Κωδικός 24.04.9050 Κατάλληλο για Φυλλαράκια H37, H39, H39c, H43, H45 Συσκευασία 1.400 μέτρα/κουλούρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βουρτσάκι Ρολού 24.04.9148

Βουρτσάκι ρολού 5mm Κωδικός 24.04.9148 Κατάλληλο για Φυλλαράκια E43, E18a, E18b Συσκευασία 1.600 μέτρα/κουλούρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βουρτσάκι Ρολού 24.04.9149

Βουρτσάκι ρολού 4mm Κωδικός 24.04.9149 Κατάλληλο για Φυλλαράκια H45(flat), H52, H55, E10/45 Συσκευασία 1.800 μέτρα/κουλούρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

CL. Βουρτσάκι για οδηγό 24.60.0006

CL. Βουρτσάκι για οδηγό 6,9x10 Κωδικός 24.60.0006 Κατάλληλο για Οδηγό GD3410 (20.01.0153) Συσκευασία 800 μέτρα/κουλούρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

CL. Βουρτσάκι 24.60.0007

CL. Βουρτσάκι για κατωκάσι 6,9x12 Κωδικός 24.60.0007 Κατάλληλο για CL. κατωκάσι (24.60.1100) & οδηγός H77 με διπλό βουρτσάκι (20.01.0212) Συσκευασία 800 μέτρα/κουλούρα  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξαρτήματα