Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά ISO

Πιστοποιητικό EN ISO 9001 σχετικά με διασφάλιση ποιότητας και EN ISO 14001 σχετικά με την περιβαλλοντολογική διαχείριση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πιστοποιητικά Ανεμοπίεσης

Πιστοποιητικά Ανεμοπίεσης για φυλλαράκια VL Poly Shutter με γέμιση πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πιστοποιητικά Θερμικής Αντίστασης

Πιστοποιητικά Θερμικής Αντίστασης (θερμοπερατότητας) για φυλλαράκια VL Poly Shutter με γέμιση πολυουρεθάνης και θερμομονωτικό κουτί αλουμινίου (Μοντέλο Α) VL Poly Box

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ