Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Παραγωγή

Viomal S.A., κορυφαίος παραγωγός ρολών αλουμινίου & συστημάτων σίτας & σκίασης, θυγατρική της ELVALHALCOR S.A.(Τομέας Αλουμινίου), προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών και στις τάσεις των αγορών ενδιαφέρεται να προσλάβει στις εγκαταστάσεις της, στην περιοχή της Νέας Αρτάκης Χαλκίδας:

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ορθός και ασφαλής χειρισμός των μηχανήματων της παραγωγής,
 • Τήρηση της ορθής παραγωγικής διαδικασίας βάσει των οδηγιών παραγωγής,
 • Παρακολούθηση & καταγραφή των παραμέτρων της παραγωγής,
 • Εκτέλεση διάφορων άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία 

Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Λυκείου / Τεχνικών Σχολών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
 • Υπευθυνότητα, Συνέπεια.
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα αρμονικής συνεργασίας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του εργοστασίου.
 • Ομαδικό Πνεύμα, Επικοινωνιακός χαρακτήρας.

Παροχές:

 • Μισθός ανάλογος προσόντων  και εμπειρίας.
 • Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση Υγείας.
 • Ευρύ φάσμα παροχών.
 • Διαρκής επαγγελματική κατάρτιση & ευκαιρίες εξέλιξης.

 Τα βιογραφικά σημειώματα με πλήρη στοιχεία και αναφέροντας τον τίτλο της θέσης, θα πρέπει να σταλούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@viomal.com

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΟΡΜΑΣ